Skip to main content

Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken Spraytan Den Bosch verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Geboortedatum

· Geslacht

· Telefoonnummer

· E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben Spraytan Den Bosch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

· Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren Spraytan Den Bosch zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar.

Delen met anderen

Spraytan Den Bosch deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spraytan Den Bosch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Spraytan Den Bosch gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de

browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spraytandenbosch.nl. Spraytan Den Bosch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Spraytan Den Bosch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spraytandenbosch.nl.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met , kun je ons als volgt bereiken:

· Straatnaam en nummer: Schout van der Dussensingel 36

· Postcode en plaats: 5237TD Den Bosch

· Inschrijvingsnr KvK: KVK: 61954039

· Telefoonnummer: 06-46122183

· E-mailadres: info@spraytandenbosch.nl